Tot risc per a bicicletes

Si cuides la teva bici, perquè no la assegures? Una assegurança a mida, on podràs assegurar la responsabilitat civil davant de possibles danys que puguis ocasionar a terceres persones

GARANTIES BÀSIQUES

  • Responsabilitat Civil
  • Protecció jurídica del ciclista
  • Assistència en viatge

GARANTIES OPTATIVES

  • Accidents personals: assegurança accidents, amb cobertura opcional de cirurgia plàstica i/o reparadora, i assistència personal
  • Danys al quadre de la bicicleta per accident
  • Robatori


Formulario de contacto (alertis@garzonmirapeix.es)