Federació andalusa d’automobilisme

Cobreix totes les proves esportives organitzades per federacions, així com l’assegurança obligatòria de Responsabilitat Civil, en la circulació de vehicles de motor (RD 1507/2008) quant a la celebració de proves esportives, per danys personals i/o materials causats a tercers, sempre que es derivin de l’organització i la celebració de proves automobilístiques assegurades.Formulari de contacte (garzonmirapeix@garzonmirapeix.es)