Consell de col·legis d’agents comercials de Catalunya

RETIRADA DE CARNET
BAIXA PER MALALTIA
ACCIDENTS
VIDA
SALUD
HOGAR
RETIRADA DE CARNET

Gràcies a l’acord a què hem arribat per a tot el nostre col·lectiu, us brindem l’oportunitat de contractar aquesta assegurança a un  preu molt especial :

La invalidesa parcial per accident queda coberta, i s’aplicarà en funció d’un barem, que apareix detallat a la pòlissa.

SUBSIDI MENSUAL COSINA ANUAL COL·LECTIU
*900€ 29€
1.800€ 52€

GARANTIES ASSEGURADES

 • Assegurança per privació permís de conduir
 • Ajut econòmic en cas de revocació
 • Despeses matriculació a cursos de formació
 • Despeses de reconeixement mèdic

BAIXA PER MALALTIA

Podries fer front a totes les despeses fixes si estàs de baixa laboral?

Exemple de prestació de la seguretat social en cas d’una baixa laboral per accident o malaltia de 30 dies:

 • Quota mínima mensual d’autònoms:  261.83 €
 • En cas de baixa laboral perceps de la seguretat social:  516.67€
 • Els ingressos nets, una vegada descomptada la quota mensual a pagar, són:  254.84€

Amb aquesta assegurança complementaràs aquests ingressos amb el subsidi diari en cas de baixa laboral per malaltia o accident que triïs, durant un període de màxim de 425 dies.

Fàcil contractació, sense reconeixement mèdic, sense carències i amb cobertura a tot el món.

A més, com a professional autònom podràs deduir-te fins al 100% de les quotes pagades a l’IRPF, amb un límit anual de 500€.

ACCIDENTS

Una assegurança que us ajudarà a suportar les càrregues econòmiques que poden sorgir en cas de mort o invalidesa per accident, amb cobertura les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any ia tot el món.

La invalidesa parcial per accident queda coberta, i s’aplicarà en funció d’un barem, que apareix detallat a la pòlissa.

DEFINICIONS

Accident:  Tota lesió corporal derivada d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat.

Invalidesa permanent: pèrdua anatòmica o disminució funcional total o parcial de caràcter permanent i irreversible, patida per l’assegurat com a conseqüència directa de l’accident.

VIDA

Si ja tens una assegurança, et millorem la prima i, si no, descomptes de fins a un 25%.

L’assegurança de vida et permetrà protegir la teva família com només tu ho desitges, en garantir que el nivell econòmic de què gaudeixen no variï en un futur.

Aquesta assegurança garanteix el pagament del capital contractat en cas de defunció o incapacitat de l’assegurat, protegint així el benestar de la família.

COBERTURES PRINCIPALS

 • Indemnització del capital contractat per mort o invalidesa per qualsevol causa.
 • En cas de malaltia terminal, avanç del capital total assegurat.
 • En cas de malaltia greu, assessorament mèdic per un equip expert.
 • Servei d’atenció mèdica telefònica 24 hores del dia per problemes relacionats amb la salut.

GARANTIES OPTATIVES

 • Doble capital en cas de mort o invalidesa per accident.
 • Triple capital en cas de defunció o invalidesa per accident circulació.

SALUD

Assegurança d’Assistència Mèdica, que cobreix tota mena de visites, proves diagnòstiques, ingressos hospitalaris i intervencions que vostè o la seva família necessitin.

Per als empresaris i professionals les primes meritades són  despesa deduïble  de la seva pròpia cobertura, el seu cònjuge i fills menors de 25 anys que hi convisquin, amb un límit de 500€ per cadascuna d’aquestes persones.

La teva assegurança de salut amb lliure elecció dins del quadre mèdic a preu especial pel teu col·lectiu.

Si t’agrada la medicina natural, tenim la teva assegurança, pots accedir a la consulta de qualsevol homeòpata, osteòpata, acupuntor o quiropràctic amb reemborsament de la factura.

Pregunta’ns i t’assessorarem sobre quina és la companyia i l’assegurança més adequada a les teves necessitats.

HOGAR

Contracta aquesta assegurança amb avantatges per al teu col·lectiu, descomptes de fins a un 30%. Demana pressupost sense compromís i obtindràs millor preu i assessorament personalitzat.

COBERTURES I SERVEIS:

 • Assistència gratuïta les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any
 • Danys per aigua, incloent localització i reparació d’avaries
 • Danys a les instal·lacions i reposició electrodomèstics per danys elèctrics
 • Danys estètics en cas de sinistre
 • Incendi, explosió, caiguda de llamp
 • Serralleria en cas de pèrdua o robatori de claus
 • Atracament fora de la llar i ús fraudulent de targetes
 • 25% del valor del capital del contingut en joies sense cost addicional
 • 25% del valor del capital del contingut en objectes de valor especial sense cost addicional
 • Deteriorament d’aliments en frigorífic per error de subministrament o avaria
 • Responsabilitat Civil particular i familiar com a cap de família
 • Defensa jurídica
 • Béns d´ús professional fins a 3.000€
 • Suport informàtic per a ordinadors


Formulari de contacte (eurogestio@garzonmirapeix.es)