Col·legi de logopedes de catalunya

BAIXA PER MALALTIA
SALUT
CENTRES DE FISIOTERÀPIA
ACCIDENTS
VIDA
LLAR
BAIXA PER MALALTIA

Si estàs de baixa laboral, que els teus ingressos no es vegin afectats.

Si els teus ingressos depenen de la teva feina garanteix-te un subsidi diari en cas de baixa per malaltia o accident, per poder fer front a les teves despeses fixes, amb una cobertura fins a 425 dies.

AVANTATGES

 • Desgravació Fiscal:  com a professional autònom, podrà deduir fins al 100% de les quotes a l’IRPF, amb un límit màxim de 500€
 • Àmplia gamma en franquícies:  0, 4, 7 i fins a 30 dies, segons les necessitats econòmiques
 • Assegurança compatible i complementària amb qualsevol altra assegurança privada o de la Seguretat Social
 • Cobertura a tot el món

SALUT

Assegurança d’Assistència Mèdica, que cobreix tota mena de visites, proves diagnòstiques, ingressos hospitalaris i intervencions que vostè o la seva família necessitin.

Per als empresaris i professionals les primes meritades són  despesa deduïble  de la seva pròpia cobertura, el seu cònjuge i fills menors de 25 anys que hi convisquin, amb un límit de 500€ per cadascuna d’aquestes persones.

La teva assegurança de salut amb lliure elecció dins del quadre mèdic a preu especial per al teu col·lectiu, des de 40€/mes/assegurat si ets menor de 49 anys.

Si t’agrada la medicina natural, tenim la teva assegurança, pots accedir a la consulta de qualsevol homeòpata, osteòpata, acupuntor o quiropràctic amb reemborsament de la factura.

Pregunta’ns i t’assessorarem sobre quina és la companyia i l’assegurança més adequada a les teves necessitats.

CENTRES DE FISIOTERÀPIA

Assegura el teu negoci contra imprevistos i aconsegueix un descompte per ser col·legiat de fins a un 30%.

COBERTURES BÀSIQUES

 • Danys Continent/Contingut
 • Danys estètics Continent
 • Reposició de fitxers
 • Béns de l’assegurat per a ús particular
 • Responsabilitat Civil: Immoble, explotació, patronal, productes/servei
 • Danys per aigua
 • Servei Assistència 24 hores
 • Defensa legal
 • Béns propis
 • Robatori
 • Danys elèctrics
 • Vidres

COBERTURES OPCIONALS

 • Avaria de maquinària
 • Avaria d’ordinadors
 • Pèrdua de beneficis
 • Béns refrigerats

I ara, a més, gaudireu d’un  Assistent Informàtic  per solucionar qualsevol problema amb el vostre ordinador, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i de forma totalment gratuïta. 

ACCIDENTS

Una assegurança que us ajudarà a suportar les càrregues econòmiques que poden sorgir en cas de mort o invalidesa per accident, amb cobertura les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any ia tot el món.

La invalidesa parcial per accident queda coberta, i s’aplicarà en funció d’un barem, que apareix detallat a la pòlissa.

DEFINICIONS

Accident:  Tota lesió corporal derivada d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat.

Invalidesa permanent: pèrdua anatòmica o disminució funcional total o parcial de caràcter permanent i irreversible, patida per l’assegurat com a conseqüència directa de l’accident.

VIDA

Si ja tens una assegurança, et millorem la prima i, si no, descomptes de fins a un 25%.

L’assegurança de vida et permetrà protegir la teva família com només tu ho desitges, en garantir que el nivell econòmic de què gaudeixen no variï en un futur.

Aquesta assegurança garanteix el pagament del capital contractat en cas de defunció o incapacitat de l’assegurat, protegint així el benestar de la família.

COBERTURES PRINCIPALS

 • Indemnització del capital contractat per mort o invalidesa per qualsevol causa.
 • En cas de malaltia terminal, avanç del capital total assegurat.
 • En cas de malaltia greu, assessorament mèdic per un equip expert.
 • Servei d’atenció mèdica telefònica 24 hores del dia per problemes relacionats amb la salut.

GARANTIES OPTATIVES

 • Doble capital en cas de mort o invalidesa per accident.
 • Triple capital en cas de defunció o invalidesa per accident circulació.

LLAR

Contracta aquesta assegurança amb avantatges per al teu col·lectiu, descomptes de fins a un 30%. Demana pressupost sense compromís i obtindràs millor preu i assessorament personalitzat.

COBERTURES I SERVEIS:

 • Assistència gratuïta les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any
 • Danys per aigua, incloent localització i reparació d’avaries
 • Danys a les instal·lacions i reposició electrodomèstics per danys elèctrics
 • Danys estètics en cas de sinistre
 • Incendi, explosió, caiguda de llamp
 • Serralleria en cas de pèrdua o robatori de claus
 • Atracament fora de la llar i ús fraudulent de targetes
 • 25% del valor del capital del contingut en joies sense cost addicional
 • 25% del valor del capital del contingut en objectes de valor especial sense cost addicional
 • Deteriorament d’aliments en frigorífic per error de subministrament o avaria
 • Responsabilitat Civil particular i familiar com a cap de família
 • Defensa jurídica
 • Béns d´ús professional fins a 3.000€
 • Suport informàtic per a ordinadors


Formulari de contacte (eurogestio@garzonmirapeix.es)