Assegurances per a empreses de seguretat privada

Descobreix tot allò que necessites perquè la teva empresa de seguretat estigui 100% assegurada.

Alertis Brok – V80 fem una anàlisi del teu negoci i adaptarem les cobertures a cadascuna de les teves necessitats.

 

Assegurances de Responsabilitat Civil
Assegurances d’Accidents Conveni
Avals per a empreses de Seguretat privada
Assegurances de Responsabilitat Civil

ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL PER A EMPRESES DE SEGURETAT PRIVADA

L’assegurança de responsabilitat civil per a empreses de seguretat es contracta a causa de les exigències legals (Segons Llei 5/2014 de 4 d’abril, article 19).

COBRIM LES RECLAMACIONS PER ROBATORI I LA SEVA DEFENSA


És exigible a les empreses de seguretat:
· Documentació acreditativa de les subscripció d’un contracte d’assegurança de responsabilitat civil, aval o una altra garantia financera contractada amb entitat degudament autoritzada, per cobrir, fins a la quantia dels límits establerts a l’annex del present reglament, la responsabilitat civil que pels danys a les persones o als béns poguessin derivar-se de l’explotació de l’activitat o activitats per a les quals l’empresa estigui autoritzada. Les sumes assegurades dependran de lactivitat objecte del contracte segons ANNEX de la mateixa llei que resumim més endavant.

Assegurances d’Accidents Conveni

ASSEGURANCES D’ACCIDENTS CONVENI PER A EMPRESES DE SEGURETAT PRIVADA

L’assegurança de conveni per a empreses de seguretat, segons estableix l’article 48, al capítol VIII, segons resolució de 29 de desembre 2.021 Empreses de Seguretat per a l’any 2.022.
Podrà assegurar a tots i cadascun dels treballadors que apareixen a TC2, tant treballadors propis com autònoms.

Avals per a empreses de Seguretat privada

AVALS PER A EMPRESES DE SEGURETAT PRIVADA

D’acord amb el Reial decret llei 8/2007 de 14 de setembre, aquelles societats que operen al sector de vigilància i seguretat han de constituir davant de la Direcció General de la Policia una garantia per respondre de les obligacions derivades de la seva pròpia activitat. Aquesta garantia és necessària per poder obtenir lautorització per iniciar el seu funcionament.

D’aquesta manera, l’assegurança de caució es constitueix com una de les assegurances obligatòries per a les empreses de seguretat privada juntament amb la de responsabilitat civil. La manca de compliment daquest requisit pot derivar en la imposició de sancions i fins i tot el cessament de lactivitat.

Pel que fa a l’import garantit, aquest estableix el reglament de seguretat privada i depèn en última instància de l’àmbit d’actuació de la societat. En funció de l’abast (local, autonòmic o estatal), el capital assegurat obligatori pot ser de 12.020,24 €, 48.080,97 € o 240.404,84 €.

És important esmentar que encara que aquesta assegurança de caució és aportada generalment a l’inici de l’activitat, és també possible utilitzar-la per substituir l’aval bancari que, si escau, s’hagués pogut constituir com a garantia, permetent alliberar CIRBE i millorar la capacitat d’obtenir finançament.Formulari de contacte (calcaraz@garzonmirapeix.es)