Avaries maquinària

Cobreix els danys materials que pateixi la maquinària assegurada durant el seu ús a una empresa, causats per un fet accidental.

L’objecte de l’assegurança de maquinària fixa són les màquines estàtiques, fixes a una bancada o fonamentació i poden ser tant màquines d’eines com de producció, auxiliars i de serveis.Formulari de contacte (alertis@garzonmirapeix.es)