Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL

Per donar compliment amb allò establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: Alertis Brok Corredoria d’assegurances S.L
Adreça: C/ de Balmes, 150, 08008 Barcelona
CIF: B65792889
Correu: alertis@garzonmirapeix.es
REG DGS: DGS J-177 R.M. de Barcelona T 6.108 L.5.399 S. 2a Ins. 3a F.148 H.13.602-N

Concertada assegurança de R.C. i capacitat financera segons Llei 26 2006 de 17 de juliol

I.- Usuaris;

L’accés a i/o ús del Portal atribueix a qui el realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les Condicions Generals en relació amb determinats serveis i continguts del Portal.

II.- Ús de la pàgina web, els seus serveis i continguts;

L’usuari es compromet a utilitzar el web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l’ús del Web amb finalitats il·lícites o lesives contra ALERTIS o qualsevol tercer, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del Web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc), es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb lautorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.
Qualsevol vulneració dels drets d’ALERTIS o dels seus titulars legítims sobre aquests.
La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents de les estrictament permeses.
Qualsevol intent d’obtenir els continguts del Web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s’utilitzin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al Web d’ALERTIS.

III.- Responsabilitat de l’usuari per danys i perjudicis;

L’ús del Web es farà sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari. Aquesta responsabilitat s’estendrà a l’ús, per part de l’usuari o de qualsevol tercer, de qualsevol contrasenya o similars assignades per a l’accés a la Web oa qualsevol dels seus serveis.

Sens perjudici de l’anterior, ALERTIS, es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés a la Web, als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals, o les particulars que en cada cas els siguin aplicables.

IV.- Modificació unilateral;

ALERTIS podrà modificar unilateralment i sense avís previ, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del Web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o ús del Web.

V.- Enllaços;

Les persones o entitats que pretenguin fer o realitzin un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines del portal d’ALERTIS s’han de sotmetre a les condicions següents:

No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del Portal d’Antonio García Varadles.
No s’establiran deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines del Portal d’ALERTIS sense la prèvia autorització expressa d’ALERTIS.
No s’hi inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del Portal d’ALERTIS ni sobre els serveis o continguts del mateix.
Excepte aquells signes que formin part de l’hiperenllaç, la pàgina web en què s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ALERTIS, llevat d’autorització expressa d’aquest.
L’establiment de l’hiperenllaç no implica l’existència de relacions entre ALERTIS i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació d’ALERTIS dels serveis i continguts oferts en aquest portal.
ALERTIS no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle ni de les informacions i manifestacions incloses en aquestes.
Qualsevol «hiperenllaç» al Portal d’ALERTIS s’efectuarà a la pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté.

V.- Exclusió de garanties i responsabilitat;

ALERTIS no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La manca disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.
La manca dutilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, a