Responsabilitat civil

La nostra activitat empresarial i/o professional pot comportar conseqüències que provoquin reclamacions de quantia important. Per poder tenir assegurades aquestes negligències professionals davant de terceres persones que ens reclamin, és important estar assegurats.Contact form (alertis@garzonmirapeix.es)