Tot risc construcció

És una assegurança imprescindible per a contractistes i promotors. Garanteix les Pèrdues i Danys Materials que puguin patir les obres durant la construcció.

Aquesta pòlissa assegura tots els danys materials que puguin ocórrer de forma sobtada, accidental i imprevisible.Formulari de contacte (alertis@garzonmirapeix.es)