Des que va sortir la Llei d’Ordenació a l’Edificació (Llei 53/2002 de 30 de desembre), tots els promotors i, si no, els contructors, estan obligats a la contractació d’una assegurança DECENAL, si l’edificació és per a ús privat (habitatges).

La llei exigeix altres mesures complementàries al prenedor de la pòlissa i la durada de la cobertura és de 10 anys, des de la finalització de l’obra.Contact form (alertis@garzonmirapeix.es)