Estem davant d’una modalitat d’assegurança que a diferència de la majoria de pòlisses treballa en diversos fronts alhora, no és només una assegurança compensatòria.

  • Preveu: les opinions de crèdit i les classificacions de risc de la nostra cartera de clients ofertes per les companyies són un element consultiu d’altíssima rellevància a l’hora d’aplicar i assignar criteris de risc i control.
  • Exerceix una pressió davant de la possibilitat d’impagament per part d’un client sabent que l’operació està assegurada.
  • La gestió del recobrament de les incidències declarades.
  • Indemnització per part de la Companyia Asseguradora en trams que oscil·len entre el 80% i el 90% de limport impagat.


Formulari de contacte (alertis@garzonmirapeix.es)